Att reagera mot antiziganism
PDF

Nyckelord

antiziganism
romer
mänskliga rättigheter
diskriminering

Abstract

Den antiziganism som romer vittnar om synliggör att de lagar som skulle kunna skydda romers rättigheter inte följs i tillräcklig utsträckning. Att antiziganismen historiskt har tillåtits passera utan att ansvar har utkrävts är ett skäl till att den än i dag uppfattas som legitim. För att motverka antiziganismen krävs att våra offentliga förvaltningar tydligt tar ställning för romers rättigheter och mot antiziganism. Romer måste också göras delaktiga i utformandet av åtgärder mot antiziganism. 

 

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.