Kyrkorna och uteliggare i Sverige

Inga Johansson

Sammanfattning


Kortare artikel om hur kyrkor och frivilligorganisationer arbetat för att hjälpa fattiga EU-migranter.


Nyckelord


fattigdom; kyrka; rasism; frivilligorganisationer; romer; utsatthet

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!