Sveriges antiziganistiska historia
PDF

Nyckelord

antiziganism
romer
mänskliga rättigheter
diskriminering
rasbiologi
sterilisering

Abstract

Sverige har en lång historia  av att förfölja och fördriva romer. Under förra seklet genomförde statliga och kommunala aktörer omfattande kartläggningar av romer med rasbiologiska utgångspunkter. Samma utgångspunkter låg bakom steriliseringspolitiken och många andra repressiva åtgärder mot romer. Antiziganismens kontinuitet visar sig i att romers mänskliga rättigheter kränks än i dag och att den fortfarandet tillåts passera utan att ansvar utkrävs.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.