Hotet mot det svenska samhällskontraktet – Hur tiggeri i Stockholm aktiverar det personliga moraliska ansvaret

Erik Hansson

Sammanfattning


Då stockholmare intervjuades om sina upplevelser kring tiggeri i Stockholms offentliga rum under våren 2014, visade det sig att ämnet var omöjligt att tala om utan att sammankoppla det med föreställningar om Sverige som platsen i världen där tiggeri inte hör hemma. En övergripande berättelse gjorde gällande hur närvaron av tiggande EU-medborgare i svenska städer hotade det svenska ”samhällskontraktet” mellan välfärdsstaten och den enskilda svensken, ett abstrakt kontrakt som fram tills nu hade garanterat föreställningen om en etisk ordning där den svenska medborgaren var rättmätigt befriad från personligt moraliskt ansvar för utsatta främlingar och där strukturell fattigdom inte kunde materialiseras i det förkroppsligade svenska livsrummet. Mötet med den tiggande EU-medborgaren blir en konfrontation med den svenska identitetens moraliska grundvalar.


Nyckelord


tiggeri; nationalism; moraliskt ansvar; samhällskontrakt; svensk identitet

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!