Att förverkliga hälsans sociala bestämningsfaktorer i en svensk stad

Michael Marmot

Sammanfattning


Ett utmärkande anslag i Malmörapporten är det dubbla fokus på vad man försöker uppnå och hur man tror att detta ska kunna uppnås. En av huvudmålsättningarna är att etablera en social investeringsstrategi; den andra siktar på en inkluderande process. En sådan innebär att demokratisera styrprocesserna i samhällssystemen (governance) genom att involvera civilsamhället och relevanta delar av befolkningen. Malmökommissionens slutrapport innehåller detaljerad information av hög kvalitet, vilket är av yttersta vikt. Jag var därför särskilt glad att läsa i Malmökommissionens slutrapport: ”Ett samhälles utveckling kan bedömas utifrån hur dess befolkning mår och hur rättvist hälsan är fördelad mellan olika sociala grupper.” Fokusområdena för Malmökommissionens rekommendationer - barn och ungas vardagsvillkor, boendemiljö och stadsplanering, utbildning, inkomst och arbete, hälso- och sjukvård, hållbar utveckling – överensstämmer helt med de från CSDH. Det som är fräscht och viktigt är den noggranna genomgången om hur dessa kan specifikt konkretiseras i Malmö.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!