Vilket är det största problemet? Kvinnor och alkohol eller män och alkohol? Svar: det är vare sig det ena eller det andra – det är alkoholen i sig som är problemet!

Fredrik Spak

Sammanfattning


Alkohol är skadligt och kan leda till död, sjukdom och sociala problem. Särskilt den sociala faktorn gör att vi behöver begränsa konsumtionen. Mest problem har fortfarande männen, så är t.ex. dödligheten mer än tre gånger högre. Dessutom åstadkommer männen mycket mer alkoholrelaterade problem, t.ex. rattfylleri och våld. Trots dessa fakta är det kvinnor som har kommit i fokus som en problemgrupp när det gäller alkoholkonsumtion. Det viktigaste när vi sätter upp preventionsprogram eller vårdprogram, är inte att inrikta sig på män eller kvinnor, utan att programmen fokuserar alkoholkonsumtionen i sig. Skillnaderna är mycket små mellan kvinnor och män när det gäller alkohol. Ofta framförs det att om man inte behåller kvinnorna i fokus för alkoholinsatser, så kommer de inte att få samma behandlingsmöjligheter som män, men det är ett påstående som ännu inte visats stämma, Dock, behandlingsresurserna är otillräckliga för kvinnor med alkoholrelaterade problem. Men det gäller även för män. Vårdfrågan gäller främst bristande behandlingsresurser, inte genus.

Nyckelord


alcohol, gender, prevention

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!