Mäns och kvinnors alkoholvanor i en tid av förändring Förväntade resultat och utvecklingen decennierna efter det svenska EU-medlemsskapet

Nina-Katri Gustafsson

Sammanfattning


Sedan 1995 har flera stora förändringar genomförts vilka man antog skulle ha stora effekter på svenskarnas alkoholkonsumtion. De första studierna visade också en konsumtionsökning. Denna artikel diskuterar de senare förändringarna som gjordes och fokuserar särskilt på hur mäns och kvinnors drickande förändrades efter 2004 i förhållande till dessa. Det fanns en förväntning om att det var bland grupper som är kända för att dricka mycket, dvs. män, unga och högkonsumenter, som man skulle se de största konsumtionsökningarna. Med facit i hand var det snarare just de grupperna som minskade sitt drickande. Istället kunde en ökning noteras bland de som utmärkt sig som lågkonsumenter, tex. äldre kvinnor. Artikeln avslutas med en diskussion om vad som skulle kunna förklara de oväntade resultaten.


Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!