Från Santiago till Malmö…och sen?

Denny Vågerö

Sammanfattning


Den globala ojämlikheten i hälsa är förskräckande. WHO:s Commission on Social Determinants of Health gav en gammal insikt en ny och vassare formulering: De sociala villkoren under vilka vi växer upp, arbetar, lever och åldras är avgörande för vår hälsa; globalt, nationellt och lokalt. Redan vid det första mötet i Santiago ställdes frågan: Vilka är förutsättningarna för att denna insikt tas på allvar och att våra rekommendationer förverkligas när kommissionen väl lämnat sin rapport? Utifrån nutida och historisk erfarenhet diskuteras betydelsen av sociala rörelser. De olika kommissioner vi sett, från Santiago till Malmö, kan uppfattas som en ”lång marsch genom institutionerna”, buren av en folkhälsopolitisk idé, och understödd av en bred social rörelse, globalt och lokalt. Malmökommissionen inspirerar olika aktörer i Sverige. En svensk nationell kommission står för dörren.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!