Att förklara hemlöshet

Hans Swärd

Sammanfattning


artikeln beskriver Hans Swärd olika förklaringsmodeller för hemlöshetens orsaker. Olika begrepp och teorier kring hemlöshet granskas och kritiseras. Ett exempel ges på kommunala variationer i hur hemlöshet ses och hanteras på lokal nivå.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!