Hemlöshet i Stockholm under tre decennier

Gunnar Ågren

Sammanfattning


I denna artikel ger Gunnar Ågren, med mångårig erfarenhet som socialläkare i Stockholm, en översikt över utvecklingen av antalet hemlösa, förändringar i gruppens sammansättning och förändringar i samhällets insatser för hemlösa från 1950 och framåt. Orsakerna till hemlöshet har varierat, samhällets insatser för de hemlösa har präglats av de vid olika tidpunkter rådande
ideologierna. Hemlöshet ses som ett extremt uttryck för den ojämlikhet som råder i samhället.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!