Hemlösas munhälsa

Lars Frithiof, Patricia De Palma

Sammanfattning


I samband med en brett upplagd pilotundersökning av 35 hemlösa personer i Stockholm konstaterades att de hemlösas tandhälsa var chockerande dålig. Med några få undantag saknade de undersökta många tänder, de tänder som fanns var ofta trasiga, en del så svårt att de inte kunde repareras. Undersökningen har senare utvidgats till att omfatta 147 personer och enligt
de preliminära resultaten tycks förhållandena vara ännu sämre än vad pilotundersökningen visade.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!