Convictus – en av organisationerna för hemlösa

Claes Heijbel

Sammanfattning


I denna artikel beskriver Claes Heijbel hur föreningen Convictus arbetar med hemlösa personer. Arbetet bygger på medmänsklighet och medvetenhet i samspel. Bemötandet av hemlösa är mycket viktigt, där ingår att lära känna dem på ett personligt plan för att lägga grunden till en positiv förändring. Convictus är en länk mellan den hemlöse och hjälp i samhället. Ett nära och
jämställt samarbete med socialtjänst och sjukvård är därför nödvändigt.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!