Hur kan det framtida arbetet kring hemlösas hälsa och levnadsvillkor samordnas bättre? Vilka andra grupper bör fokuseras?

Margareta Olofsson, Birgitta Sevefjord

Sammanfattning


Vi har ställt frågor till ansvariga politiker i Stockholms kommun och Stockholms läns landsting kring detta tema – hur kan man förbättra hälsa och levnadsvillkor för hemlösa? Vilka åtgärder behövs? Vem bör ansvara? Hur kan primärkommunen och landstinget samarbeta? Vilka andra marginaliserade grupper uppfattar ni, vars situation bör belysas? Från Stockholms kommun svarar socialborgarrådet Margareta Olofsson (v) och från Stockholms läns landsting svarar hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Sevefjord (v).

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!