Husläkare för patienter utan husrum

Rolf Byström

Sammanfattning


Hållpunkt är en läkarmottagning för hemlösa i Stockholm. Mottagningen är kostnadsfri för patienterna och finansieras av landstinget. På mottagningen arbetar en distriktsläkare, en tandläkare, en psykiater på halvtid, tre sjuksköterskor, en tandhygienist, en fotvårdare samt administrativ personal. Mottagningen slog upp sina dörrar 2001, och har sedan starten tagit emot ca 2300 patienter. En knapp fjärdedel är kvinnor. Ca 80 procent har – eller har haft – grava missbruksproblem och 20 procent har psykiatrisk problematik, utan missbruk. Många har både psykisk sjukdom och beroendeproblematik, så kallade dubbeldiagnos. De vanligaste somatiska diagnoserna är hudinfektioner, luftvägsinfektioner och sjukdomar i cirkulationsorganen. ”Hållpunkt” bygger på principer att det är de hemlösas uppfattning av sitt sjukdomsbehov som skall styra verksamheten – inte samhällets bedömning av vilken typ av sjukvård de hemlösa behöver.
”Hållpunkt” is a clinic for the homeless in Stockholm. The clinic is free of charge for the patients and financed by the county council. The medical staff consists of one general practitioner, one psychiatrist, one dentist, four nurses (one specialised in podiatry), one dental nurse and administrative personnel. About 2300 patients have been treated since the opening of the clinic in 2001. Nearly 25 per cent of these patients are women. Approximately 80 per cent have or have had severe addictive diseases. About 20 per cent have psychiatric diagnosis without an addictive disease. Many patients have so-called “double-diagnosis”. The most common somatic diagnoses are dermatological infections (abscesses, infected wounds, leg ulcers), infections in the respiratory tract (acute- and chronic bronchitis, asthma, pneumonia) and diseases in the circulatory system (hypertension, heart failure, cerebrovascular diseases). The base for “Hållpunkt” is the homeless patients own estimation of their medical needs – not the assessment by the society about what kind of medical care the homeless needs.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!