Fosterbarn som unga vuxna – en översikt av resultat från några nationella registerstudier

Abstract

I artikeln sammanfattas resultat från flera svenska nationella registerstudier
om fosterbarn samt diskuteras vilka implikationer dessa
resultat har för socialtjänsten, psykiatrin m fl. Jämfört med jämnåriga
som inte fått socialtjänstinsatser har fosterbarn höga överrisker
för
• att vårdas på sjukhus för suicidförsök eller med psykiatrisk diagnos
under i unga vuxna år eller under tonåren
• att gå ut i vuxenlivet som lågutbildade
• att minst en förälder har dött innan barnet blivit myndig
• att själva bli föräldrar i tonåren
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.