Fosterbarn som unga vuxna – en översikt av resultat från några nationella registerstudier

Bo Vinnerljung

Sammanfattning


I artikeln sammanfattas resultat från flera svenska nationella registerstudier
om fosterbarn samt diskuteras vilka implikationer dessa
resultat har för socialtjänsten, psykiatrin m fl. Jämfört med jämnåriga
som inte fått socialtjänstinsatser har fosterbarn höga överrisker
för
• att vårdas på sjukhus för suicidförsök eller med psykiatrisk diagnos
under i unga vuxna år eller under tonåren
• att gå ut i vuxenlivet som lågutbildade
• att minst en förälder har dött innan barnet blivit myndig
• att själva bli föräldrar i tonåren

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!