Att bedriva FoU verksamhet i nätverk

Mats Liljegren

Sammanfattning


Föreliggande arbete är en beskrivning och kritisk granskning av ett
FoU projekt, ”Den hälsofrämjande och livskraftiga arbetsplatsen”,
som under åren 2002-2004 har bedrivits vid FoU-centrum inom
vård och omsorg i Linköpings kommun. Syftet är att beskriva projektet
som sådant men framförallt att kritiskt belysa möjligheterna
och hindren att bedriva hälsofrämjande interventioner i nätverk, där
olika aktörer samverkar för att nå ett gemensamt mål.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!