Populationsbaserad och empowermentorienterad praktik i mångkulturellt samhälle sammanfattning av ett avhandlingsarbete

Alireza Moula

Sammanfattning


Forskning visar att det förekommer svåra generationskonflikter
inom invandrarfamiljer. Dock saknas det forskning om hur vi kan
förbättra dessa familjers situation. Denna artikel är en sammanfattning av författarens doktorsavhandling. Avhandlingen omfattar dels en kartläggning med syfte att förstå relationen mellan iranska föräldrar och deras tonåriga barn, dels en pilotverksamhet i form av radioföreläsningar och en stödtelefon
som upprättades för att stödja (empower) dessa familjer. Avhandlingsarbetet visar att det är möjligt att förebygga uppkomsten av svåra konflikter inom iranska familjer genom att utnyttja moderna ”pedagogiska verktyg” såsom radio och telefon.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!