Läkare i praktiken - att hantera yrkesrollens många dimensioner

Maria Gummesson

Sammanfattning


Av Olof Edhag och Mårten Rosenqvist, Natur och Kultur, 2005

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!