Hälsosystem och HIV/AIDS-behandling - möjligheter och utmaningar

Anna Thorson

Sammanfattning


Ambitionen att radikalt öka antalet individer som globalt har tillgång
till behandling av HIV/AIDS med antiretrovirala läkemedel har resulterat
i en stor mängd biståndsinsatser. I avsaknad av forskning
och utvärdering avseende så storskaliga behandlingsinitiativ förs
en internationell diskussion rörande de potentiella risker det stora
inflödet av pengar kan innebära för svaga hälsosystem och vilka effekter
på HIV/AIDS-epidemin som kan förväntas. Artikeln presenterar
en genomgång av forskningsresultat och debatt, identifierar
angelägna forskningsområden och konkluderar att expansion av
forskning och utvärdering bör ske i lika snabb takt som upptrappningen
av bromsmedicinprogram och inflödet av pengar.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!