Väntetider i teori och praktik

Marianne Hanning

Sammanfattning


Vad gör att det uppstår väntetider inom hälso- och sjukvården? Den
genomgång av litteratur och aktuell forskning på området som sammanfattas i denna artikel visar att väntetider är ett synnerligen svårfångat och mångfasetterat fenomen. En hel del studier har gjorts,
men fortfarande finns kunskapsluckor att forska vidare kring.
(Texten är en översättning och bearbetning av kapitel 1 och 2
ur avhandlingen: Maximum Waiting-time Guarantee – a Remedy
to Long Waiting Lists? Assessement of the Swedish Waiting-Time
Guarantee Policy 1992-1996, Uppsala universitet, 2005.)

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!