Väntetider till primärvård

Birgitta Edström

Sammanfattning


Den första kontakten som tas med vården är ofta riktad till en vårdcentral
eller en husläkare. Enligt den besöksgaranti som finns sedan
1996 skall det vara möjligt att få kontakt per telefon eller annat
sätt samma dag och on det bedöms att patienten behöver träffa
en läkare ska ett sådant besök kunna ges inom sju dagar. För att
följa upp tillgängligheten till allmänläkare görs numera regelbundna
mätningar två gånger per år till samtliga vårdcentraler och husläkarmottagningar i landet. I denna artikel redovisas hur mätningarna
görs och vad det är som följs upp. Av resultaten framgår bl.a. att
mellan 15 och 20 procent väntat mer än sju dagar på det första
läkarbesöket.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!