INTERNATIONALISERING OCH GLOBALISERING I SOCIALT ARBETE

Jörgen Lundälv

Sammanfattning


Recenserad bok: Internationellt socialt arbete – i teori och praktik
(Andra upplagan)
Redaktör: Sven Trygged
Förlag: Studentlitteratur, Lund (264 sidor), 2013

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!