Bra mat förebygger utanförskap och kriminalitet

Ann-Marie Lidmark

Sammanfattning


Projektet ”Matrevolutionen. Livsviktigt förändringsarbete bland missbrukare och kriminella”, drevs av föreningen X-cons under närmare två år med start i februari 2011. Syftet var att förbättra medlemmarnas hälsa genom näringsriktiga luncher i kombination med ökad kunskap om kostens betydelse för hälsan. Samtliga deltagare var före detta kriminella.

Genomförande: Lunch lagades av två till tre medlemmar till de 25 till 30 personer som dagligen vistades i X-cons lokaler. Alla fick kompetensutveckling i syfte att förbättra de egna matvanorna liksom att laga mer näringsriktiga luncher. Uppföljning skedde via intervjuer, enkäter och näringsanalyser av luncherna.

Resultat och slutsatser: Kunskaperna om kostens betydelse för hälsan förbättrades. Ett år efter projektstart upplevde majoriteten bättre självupplevd hälsa, bättre möjlighet att hantera aggressioner och vissa symtom minskade eller försvann.


Nyckelord


Hälsa, näring, aggressioner, droger, kost, matvanor, kriminella

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!