Att definiera åldrande i den hybrida människans spår

Anita Wejbrandt

Sammanfattning


Syftet med denna artikel har inledningsvis varit att belysa definitionen av åldrandet i dess skärningspunkt mellan biologi och sociologi. Under arbetets gång tydliggjordes dock att det i den samhälleliga diskursen förekommer tecken på att biomedicinska och teknologiska framsteg har lett till alternativa sätt att förstå och beskriva åldrandeprocesser. Mot denna bakgrund menar författaren i denna text att det idag finns skäl att ifrågasätta förekommande definitioner av åldrandet, samt att det inom det gerontologiska fältet föreligger ett behov att formulera definitioner som inte är renodlat monodisciplinära. I artikeln presenteras slutligen också en lista med aspekter som föreslås ingå i en bio-techno-social definition av åldrandet.


Nyckelord


gerontologi;

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!