Kropp och känsla. Perspektiv på utvecklingsstörning och hälsa

Jens Ineland

Sammanfattning


Syftet med denna artikel är att diskutera perspektiv på hälsa i förhållande till personer med utvecklingsstörning. Två övergripande perspektiv introduceras: hälsa och levnadsvanor samt hälsa, identitet och val av livsstil. En utgångspunkt är den sociala och samhälleliga position personer med utvecklingsstörning befinner sig i. Om hälsa i huvudsak kopplas samman med levnadsvanor riskerar mer frågor om livskvalitet och välbefinnande samt socioekonomiska förutsättningar för hälsa att åsidosättas. Denna relation mellan olika aspekter av hälsa är alltid relevant i princip, men spetsas utan tvivel till i ett institutionellt sammanhang av vård- och omsorg. Med utgångspunkt i dessa perspektiv reser artikeln frågor om hur exempelvis utbildning, arbete och sysselsättning, ekonomiska förhållanden, tillgång till hälso- och sjukvård samt autonomi och kontroll påverkar möjligheterna för personer med utvecklingsstörning att träffa självständiga val i frågor som främjar hälsa i termer av välbefinnande, livskvalitet och socialt identifikation.


Nyckelord


Utvecklingsstörning; hälsa; levnadsvanor

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!