Nordiska konferenser i hälsofrämjande forskning. Rapport från den 7th ordic Health Promotion Conference (NHPRC), Vestfold University College 17-19 june, 2013

Abstract

I artikeln presenteras först det nordiska nätverket för hälsofrämjande forskning och dess utveckling genom olika konferenser från 1996 och framåt. En nyckelroll för nätverket har fram till nu Nordiska hälsovårdshögskolan i Göteborg haft. Därefter belyses innehållet i den 7:e nordiska och i den tredje delen lyftes framtida utmaningar och möjligheter fram för de som arbetar och forskar inom det hälsofrämjande området.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.