Guiding environmental dimensions for outdoor play
PDF

Nyckelord

Children´s play
Environmental assessment
Health promotion
Landscape architecture
Child-care centers

Abstract

Children´s outdoor play is vital for a sustainable development. Studies show that children with access to spacious and varied green outdoor settings by their preschool have better physical and mental health. This article describes the application and development of environmental assessment for children´s play areas (Outdoor Play Environment Categories), based on field observations of children´s play in preschools. Discussed are the possibilities to develop tools for environmental assessment which are rapid, precise, transparent and useful, both for research and practice.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.