Välfärdens förändirngar – Fattigdomens historia i ny bok

Jörgen Lundälv

Sammanfattning


Recension av

Titel: Fattigdom, arbete & fostran. Välfärd i dåtidens Sverige (383 sidor).

Förlag: Boréa bokförlag, Umeå.

Författare: Kerstin Holmlund


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!