Opportunities for a health-promoting workplace at preschool
PDF

Nyckelord

outdoor environment
preschool staff
physical activity
sun exposure

Abstract

Preschool occupational environment is predominantly discussed in terms of risks and hazardous exposure to infections and musculoskeletal problems, and indoor environment most commonly studied. However, outdoor environment is increasingly acknowledged as an important factor in triggering healthy behaviors, as has been proven in children. Such impact on the workforce is unknown. Widespread and disparate health risks – e.g. the lack of daily physical activity and solar overexposure are responsible for obesity-related disease and skin cancers. Criteria for occupational outdoor environment are seldom discussed. Data from 52 volunteering employees at 9 preschools involved in a study investigating children’s physical activity and sun exposure vs. the quality of the environment are used to discuss the potential of physical environment to trigger healthy behaviours in the workforce as well.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.