Hur man mäter exponering för ultraviolett strålning i solljus
PDF

Nyckelord

U
UV-strålning
mätning
dosimetrar
utemiljö
förskola

Abstract

Artikeln förklarar kort och enkelt vad ultraviolett strålning (UV) är, varför och hur mycket UV som finns i solljuset, strålningens verkningar, dess definitioner och hur den kan mätas med tonvikt på exponeringsmätningar och vilka metoder som finns att mäta hur mycket UV personer eller grupper får på sig i solljus.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.