Tandläkares (il)lojalitet med folktandvården

Cecilia Franzén

Sammanfattning


Om de anställda är lojala eller inte med organisationen där de arbetar kan få konsekvenser för organisationens verksamhet. I den här artikeln diskuteras tandläkares lojalitet med folktandvården. Tandläkares lojalitet kan ha betydelse för dels i vilken utsträckning som organisationens mål uppnås, dels om de stannar kvar inom organisationen eller inte. En intressant fråga är därför om tandvårdschefer och klinikchefer kan stärka tandläkares lojalitet. Frågan diskuteras mot bakgrund av att tandläkare är professionella yrkesutövare och i relation till organisatoriska och samhälleliga omständigheter som anses påverka människors lojalitet med en organisation.

Whether employees are loyal or not to the organization they work for, might have consequences for the organizational activity. In this article, dentists’ loyalty to the public dental service is discussed. Dentists’ loyalty might have consequences for both the degree to which the organizational objectives are fulfilled, as well as whether they stay in the organization or not. Therefore, one interesting question is to what extent managers can strengthen dentists’ loyalty. This subject is discussed in the light of dentists being professional workers, and in relation to organizational and societal circumstances that are considered to have an impact on people’s loyalty to an organization.


Nyckelord


Tandläkare; profession; identifikation; lojalitet; folktandvården

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!