Vägledande miljödimensioner för barns utomhuslek

Fredrika Mårtensson

Sammanfattning


Barns möjlighet till utevistelse är en vital del av en hållbar samhällsutveckling. Studier visar att barn med rymliga och varierade gröna utemiljöer vid förskolan har bättre fysiska och mentala hälsa. I denna artikel beskrivs tillämpningen och utvecklingsarbetet kring den miljövärdering (Outdoor Play Environment Categories) som använts i denna forskning och hur dess miljödimensioner är förankrade i dokumentation av lekens förlopp på förskolegårdar. Möjligheterna diskuteras att utveckla ett verktyg som kombinerar snabbhet, precision och transparens och användbart både för forskning och praktik.


Nyckelord


Children´s play, Environmental assessment, Health promotion, Landscape architecture, Child-care centers

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!