Att bedöma stödjande miljöer för fysisk aktivitet i förskolan

Maria Wikland

Sammanfattning


Sammanfattning

Tillräcklig fysisk aktivitet är avgörande för små barns hälsa. Utomhustiden är den viktigaste faktorn för detta. Förskolan har goda förutsättningar för att utgöra en stödjande miljö för fysisk aktivitet för barn. I Sverige tillbringar de flesta barn i förskoleåldern det mesta av sin vakna dagsljustid med personalen på förskolan. En stödjande miljö för fysisk aktivitet på förskolan kan ses inom tre huvudområden: miljön i och runt förskolan (fysisk miljö utom- och inomhus, lekredskap, tv etc.), pedagogerna (beteende, personaltäthet, utbildningsnivå, etc.) och organiseringen av dagen (utevistelsetid, typ av aktivitet, arbetsorganisation, policyer, etc.). Det finns ett stort behov av valida, reliabla och kostnadseffektiva mått för att bedöma förskolan som stödjande miljö för fysisk aktivitet och mått för utvärdering av utvecklingsmetoder för en hälsofrämjande förskola.

 

Abstract

Sufficient physical activity is essential for child health. Outdoor time is a critical factor. Preschools have the potential to be supportive environments for physical activity. When awake, the majority of Swedish 1-5 year olds spend most of their daylight hours with the preschool teachers. There are three major aspects of preschools as supportive environments for physical activity: The environment (outdoors as well as indoors, playing equipment, tv), the staff (behaviour, number of children per teacher, education) and the organization of the school day (time spent outdoors, organization of tasks, policies). There is a demand for valid, reliable and cost efficient measures of preschools as supportive environments for physical activity, as well as a demand for evaluation methods in the creation 0f healthy preschools.

 


Nyckelord


Nyckelord: Förskola; fysisk aktivitet; stödjande miljö; utfallsmått; kvalitetsbedömning

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!