Barns initiativ till lek är viktiga att ta tillvara – fallbeskrivning från en vattenpöl

Barbara Landt Ifvarsson

Sammanfattning


Lekmöjligheterna som naturen i en förskolas utemiljö erbjuder kan tillvaratas av kompetent personal. Barns initiativ till lek reflekterar deras behov av självständig kreativitet. Det är därför viktigt att barnskötare/förskollärare på förskolan på ett adekvat sätt svarar utifrån barnens perspektiv och därigenom deras initiativ. Den refererade fallbeskrivningen visar en konflikt mellan den vuxnes föreställningar om barnets rätt till lek och barnets egna behov av kreativ lek och därmed utveckling.


Nyckelord


utemiljö barns lek utveckling, vattenlek, vattenpöl

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!