Temanummer 3, 2010 om Äldres hälsa

Manusstopp för temanummer 3, 2010 om Äldres hälsa har nu passerats. Vi tackar författarna som inkommit med bidrag och påbörjar nu processen med att granska och sätta dessa manus.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!