Temanummer 6, 2017

Socialmedicinsk tidskrift nr 6/2017 Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss är ett omfattande och rikligt illustrerat temanummer om professor Hans Rosling. Hans Rosling är en av vår tids stora inspiratörer. Han hade en oerhörd bredd och arbetade in i det sista. Här skildrar vänner och kollegor hans engagemang och forskargärning, globalt och hemma i Sverige. Numret är inte bara tillbakablickande utan speglar också hur de olika projekt han var inblandad i lever vidare. Här skildras Sandöskolan, forskning och arbete i Mocambique och andra delar av Afrika, forskning vid Uppsala universitet och på Karolinska Institutet, införandet av pneumokockvaccinet, arbetet med en ny diabetesbehandling i Vietnam, hans engagemang för bl.a. cochleaimplantat och ensamkommande afghanska flyktingar, och hans roll i bildandet av svenska Läkare utan gränser, Gapminder och mycket mer. Numret innehåller också en ej tidigare publicerad artikel av Hans Rosling om Kuba, ämnad för The Lancet.

Beställningar via redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se.
Pris: 150 kr plus porto 36 kr.

Numret kan också läsas på vår webbplats, under fliken Arkiv.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!