Temanummer 5, 2017

Numret innehåller en spännande blandning av artiklar som inkommit till redaktionen. Det inleds med en ledarartikel, från den s.k. EUPHA-konferensen som nyligen ägde rum i Stockholm, om att Hälsoklyftorna vidgas i de nordiska länderna. I numret finns vidare fyra artiklar som behandlar studier av flyktingars situation och stöd i det svenska samhället. Artiklarna om flyktingar är: ”Asylsökande barns hälsobehov i Sverige” av Sarah Hamed och Hannah Bradby, en litteraturstudie som syftar till att beskriva och granska hur asylsökande barn uppfattar och bemöter sina hälsobehov; ”Läkaren som statens hjälpreda. Om yrkesetik och mänskliga rättigheter” där Lars H Gustafsson redovisar sina ståndpunkter vad gäller att ställa upp som läkare vid åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn; Vård på Centralen: Om vita rockar i det civila samhället där Magnus Karlsson och Viktoria Wallin redovisar den organisation som växte fram på Centralen i Stockholm när flyktingar anlände till Sverige hösten 2015 som en ny typ av vårdorganisation i det svenska samhället; Gränsöverskridande socialmedicin: vård av finska sjuka barn i Sverige 1942-1949 av Karin Zetterqvist Nelson som i en historisk artikel redovisar spelet runt de 70 000 finska barn som kom till Sverige under andra världskriget. Två artiklar behandlar arbete och sjukskrivning: Preventiva insatser för att förebygga och minska sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa – en litteraturöversikt av svensk forskning och förändringar i svensk lagstiftning av Monica Bertilsson, Ulrika Bejerholm, Christian Ståhl; Lönearbete och medborgarlön – reflektioner utifrån Hannah Arendts vita activa av Inger Jansson. En norsk studie redovisar framgångsfaktorer vid genomförande av Hälsofrämjande skolor: Implementering av helsefremmende skoleprogram: Hva skal til for å lykkes? av Grete Eide Rønningen och Steffen Torp. Under forskning och teori avdelningen finns även: Användande av klassifikationen ICF – en genomgång av förekomst av ICF i högre utbildning av Jörgen Lundälv och Lex Maria-anmälningar och klagomål vid suicider – patientsäkerhet, integritet och rättssäkerhet av Lotta Vahlne Westerhäll. Westerhäll frågar sig om inte de nyordningar som införts som konsekvens gör att man frånhänder sig möjligheter att göra analyser som skulle kunna förbättra suicidpreventionen.

Numret ligger öppet på vår webbsida. Alla artiklar kan läsas och laddas ner under fliken Arkiv.

För att bättre kunna möta efterfrågan på beställningar av papperstidskriften kommer vi från och med detta nummer publicera numret på webben, ta in beställningar och därefter skicka det på tryck. Önskar du beställa tidskriften kostar det 150 kronor + porto (10 kr vid förhandsbeställning). Vi erbjuder också rabatter vid köp av 10 tidskrifter eller fler.

Kontakta redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se
Sista dagen för beställning av nummer 5/2017 är nu på måndag, den 20 november.  

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!