Välkomna till vår nya hemsida!

Socialmedicinsk tidskrift (smt) har genomgått en “makeover” under denna höst och idag kommer redaktionen att presentera en uppsättning av nya elektroniska tjänster för författare och användare. Bland de mest uppseendeväckande är smt’s introduktion av en nätbaserad upplaga av tidskriften. De som glömt eller inte har sin papperskopia tillgänglig kan därmed lätt gå in på Internet och endast med ett fåtal klick få fram artiklar för att läsa eller ladda ner. Läsare kan även registrera sig på hemsidan för att få ett automatiskt e-postmeddelande (”e-alert”) när nya nummer publicerats.

Andra nya elektroniska möjligheter inkluderar ett nätbaserat system för inskickande av manus, vilket även tillåter författarna som använder systemet att följa hanteringen av deras manus samt, om manuset accepteras och publiceras, även bli uppdaterad kring hur ofta deras artikel laddas ner.Socialmedicinsk tidskrift har även genomfört ytterligare insatser för att tidskriften ska motsvara den moderna kravbilden, som att publicera den nätbaserade upplagan som Open Access under en Creative Commons licens. De som uppskattar att läsa smt under pendlingen till arbetet eller sittandes bekvämt i favoritstolen kan fortfarande ta del av den tryckta upplagan via sina prenumerationer. Biblioteken kan fortfarande säkra en tryckt utgåva för sina arkiv och samtidigt erbjuda sina besökare tillgång till den elektroniska versionen.

Redaktören Bo JA Haglund kommenterar smt’s nya elektroniska ansikte på följande sätt, ”Genom att introducera en nätbaserad upplaga kan vi bibehålla och samtidigt bygga på tidskriftens solida grunder för att erbjuda nya och förbättrade tjänster för författare, läsare och bibliotek.”

Till en början finns nummer 1-4, 2009 publicerade på hemsidan. Dessa kommer under 2010 kompletteras med samtliga utgivna nummer sedan 2003. Har ni frågor om andra nummer eller vill beställa tryckta exemplar - kontakta redaktionen (redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se)

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!