Temanummer 1, 2012

Temanummer 1, 2012 handlar om medicinhistoria i social belysning. Temaredaktörer för numret är Peter M Nilsson och Nils Hansson.

Detta temanummer av SMT handlar huvudsakligen om 1800/1900-talens medicinhistoria med geografiskt fokus på Skandinavien och belyser några olika pågående och nyligen avslutade studier i ett brett och brokigt modernt medicinhistoriskt forskningslandskap.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!