Temanummer 1, 2011

Temanummer 1, 2011 ”Socialmedicin för säkerhets skull” presenteras olika perspektiv på säkerhetsarbete och skadeprevention. Temaredaktör för numret är Bjarne Jansson

Detta tema har varit framträdande för tre av de svenska socialmedicinska institutionerna. I Uppsala under ledning av Ragnar Berfenstam, som uppmärksammades i det sista numret för 2010 och nu i detta nummer institutionen i Lund genom Gunnar Lindgrens arbete. Huvudfokus är dock det arbete som ägt rum i Stockholm vid Karolinska Institutet under Leif Svanströms ledning.

 

Numret är nu publicerat och utgivet.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!