Temanummer 5-6, 2010

Temanummer 5-6, 2010 är ett dubbelnummer till minne av Ragnar Berfenstam. Temaredaktör för numret är Björn Smedby.

Ragnar Berfenstam var verksam som professor vid institutionen för socialmedicin i Uppsala från 1961 till 1980. I detta dubbelnummer av socialmedicinsk tidskrift framtonar en bild som visar en engagerad eldsjäl. Hans livsgärning visar också på socialmedicinens betydelse för bättre hälsa hos befolkningen.

 

Numret är nu publicerat och utgivet.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!