Temanummer 4, 2010

 

Temanummer 4, 2010

Att värna om utsatta grupper i samhället är ett viktigt åtagande i allt hälsofrämjande arbete. Detta åtagande är också centralt för socialmedicinsk forskning. En hörnsten inom socialmedicinen är hälso- och sjukvårdsforskning. Några perspektiv på denna forskning ges i detta nummer av socialmedicinsk tidskrift om ”Vård och stöd i Vård”.

 

Numret är nu publicerat och utgivet.

 

.
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!