Stöd SMT med ett bidrag under 2022

Socialmedicinsk tidskrift erbjuder ett forum för att lyfta fram vetenskapliga resultat inom och diskussioner kring sociala, hälso- och sjukvårdsinriktade och folkhälsoinriktade frågor. Tidskriften lever under små ekonomiska omständigheter och fungerar främst tack vare frivilligt arbete av temaredaktörer och artikelförfattare som anser sig ha viktiga budskap att föra fram.

Att SMT fortsatt kan ges ut är en effekt av ekonomiskt stöd från främst forskningsrådet Forte som bidrar till att täcka kostnader för personal samt tryck- och distributionskostnader. På grund av förändrade rutiner i Fortes ansökningsförfarande och missförstånd kring detta har SMT mindre pengar för utgivning av tidskriften under det kommande året.

Vi hoppas nu att du vill visa ditt stöd till SMT med ett bidrag, oavsett storlek, så att vi kan fortsätta att ge ut tidskriften som vanligt under 2022.

Swisha ditt bidrag till nummer: 123 075 1842

Skriv "Gåva"  i meddelanderaden.

Stort tack!

Bo JA Haglund, chefredaktör

Helen Hedlund, redaktionssekreterare