Erbjudande om rabatterat förköp - SMT nr 1, 2021

I temadelen av detta nummer av socialmedicinsk tidskrift finns nio texter om Covid-19 och det civila samhället. Tillsammans bildar de en mosaik som beskriver och diskuterar det civila samhällets förutsättningar och insatser under pandemins första halvår. Detta civila samhälle, som kort kan sägas vara den del av samhället som består av ideella organisationer, nätverk och människors ideella och oavlönade arbete, är i just det här fallet viktigt att studera. Här redovisas och analyseras pandemins konsekvenser i det omgivande samhället, och hur människor i det civila samhället möter dem. Ambitionen var att redan under våren 2020 genom bl.a. nyckelpersonsintervjuer få kunskap om hur det civila samhällets strategiskt valda organisationer hanterade pandemin.  Främst fokuseras de samhälleliga aspekterna av pandemin. Även om Covid-19 är en sjukdom som drabbar individer, så drabbas indirekt hela samhället och inte minst de grupper som redan är särskilt utsatta. Människors sociala livssituationer, ekonomier och relationer riskerar att skadas i kölvattnet av pandemin. Samtidigt finns gott om exempel på hur enskilda personer, grupper och organisationer uppvisar kreativitet, medmänsklighet och uthållighet när samhället prövas i sin helhet.

Tema: Covid-19 och det civila samhället
Temaredaktör: Magnus Karlsson                   

Numret kommer att innehålla följande artiklar:                           

Ledare
SMT och pandemiåret 2020
Bo J A Haglund

Temaledare
Covid-19 och det civila samhället
Magnus Karlsson                     

Temaartiklar
När en part försvinner - Informella vård och omsorgsinsatser under Coronapandemin
Erika Wall, Johan Vamstad

Innovativ coronasamverkan i Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället
Malin Lindberg, Niklas Hill

Patientorganisationer som företräder riskgrupper under covid-19-pandemin - Förändringar i organisation och relation till andra aktörer
Elin Hjorth, Hanna Gabrielsson, Lilian Pohlkamp, Viktoria Wallin

Ömsesidiga hjälporganisationer i Sverige uppvisar resiliens under covid-19- pandemin
Lilian Pohlkamp, Viktoria Wallin, Elin Hjorth, Hanna Gabrielsson

Folkbildning som krishantering och krishantering som folkbildning
Lina Rahm

Corona och fattigdom - Röster från de svenska stadsmissionerna
Magnus Karlsson

Covid-19 som en strukturell beslutsutmaning i vård- och omsorgssektorn
Aida Alvinius, Claes Wallenius

”Inställt tillsvidare” - Diakonernas arbete att hitta nya vägar ut under covid-19-pandemin
Kristofer Hansson

Barn- och ungdomsfotboll under Coronapandemin - De svenska erfarenheterna visar att folkhälsa är mer än smittskydd
Anders Kassman, Johan Hvenmark, Åsa Kneck

 

Forskning och teori
Könsskillnader i sjukskrivning, läkemedelsförskrivning och läkemedelsuttag vid depression

Per Lytsy, Annika Åhs, Kristina Alexanderson, Johan Hallqvist, Emilie Friberg

Jag har också ett liv - Anhörigas upplevelse och behov av stöd vid vård av en partner med demenssjukdom
Mathilda Svahn Holmén, Merita Melin, Joakim Öhlén

Erfarenheter från Region Stockholms telefonlinje om covid-19 på olika språk - Interkulturell kommunikation i samarbete mellan vård och civilsamhälle
Sofie Bäärnhielm, Baidar Al-Ammari, Habe Hussein

Det rena sjukhuset: ett lednings-perspektiv
Lars Nordgren

 

Debatt
Tillsyn och prioritering
Lotta Vahlne Westerhäll

Istanbulprotokollet - erfarenheter av 21 dokumentationer av tortyr
Kristian Svenberg

 

Avhandling
Overlooking health acculturation – a grounded theory study illustrating the complexity of intercultural consultation in Swedish primary care
Erica Rothlind

 

Recension
Samhällskritikens nödvändigheter – Om samhällsförbättrande texter i samtiden
Jörgen Lundälv

Vetenskapligt medborgarskap och demokrati i två band
Jörgen Lundälv

Människan, djur och hälsa
Steinn Steingrimsson

Renässans för socialpedagogiken? En bok om socialpedagogisk bildning
Thomas Andersson

Krönika
Pandemins interaktionsritualer
Bengt Starrin