Tillkännagivanden

Erbjudande om rabatterat förköp - SMT nr 1, 2021

 
Vi jobbar just nu med att färdigställa Socialmedicinsk tidskrift nr 1, 2021, Covid-19 och civilsamhället. Innan numret går till tryck har vi ett erbjudande om att förbeställa numret till ett förmånligt pris. Detta gäller ifall du beställer senast den 22 feb  
Publicerade: 2021-02-09 Mer...
 

Nytt nummer av SMT har nu publicerats

 

SMT nr 5 och 6, 2020: Psykisk hälsa hos unga

Temaredaktörer: Charli Eriksson och Bo J A Haglund

 
Publicerade: 2020-12-30
 

Nytt nummer av SMT har publicerats

 

SMT nr 4, 2020: Samverkan för Agenda 2030

Temaredaktör: Evelina Hilmersson
 
Publicerade: 2020-10-26
 

Erbjudande om rabatterat förköp - SMT nr 4, 2020

 

Vi jobbar just nu med att färdigställa Socialmedicinsk tidskrift nr 4, Samverkan för Agenda 2030. Innan numret går till tryck har vi ett erbjudande om att förbeställa numret till ett förmånligt pris. Detta gäller ifall du beställer senast den 16 okt.

 
Publicerade: 2020-10-08 Mer...
 

Nytt nummer av SMT har publicerats

 

SMT nr 3, 2020: Addressing sustainable health promotion in theory and practice – Nordic contexts – Nordic perspectives

Temaredaktörer: Anne Liveng, Nicole Thualagant
 
Publicerade: 2020-09-07
 

Nytt nummer av SMT har publicerats

 

SMT nr 2, 2020: Maskulinitet i förändring

Temaredaktörer: Tobias K. Axelsson, Tomas Wetterberg
 
Publicerade: 2020-06-15
 

Erbjudande om rabatterat förköp - SMT nr 2, 2020

 
Snart kommer SMT nr 2 (2020) ut! Temanumret har titeln ”Maskulinitet i förändring”. Innan numret går till tryck har vi ett erbjudande om att förbeställa numret till ett förmånligt pris. Läs mer om numret och erbjudandet  
Publicerade: 2020-05-26 Mer...
 

CALL FOR PAPERS

 

Temanumret ”Corona och det civila samhället” i Socialmedicinsk tidskrift, med planerad utgivning i november 2020, fokuserar det civila samhällets roll i den uppkomna Corona-krisen och dess följder.
Hit välkomnas nu i första hand texter med en vetenskaplig ambition och med huvudsaklig grund i systematiserade faktiska omständigheter (empiri) eller teoretisk analys. 

Temanumret förväntas framför allt innehålla texter om aktiviteter och initiativ inom det svenska organiserade civila samhället i relation till Corona-krisen, men då vi vet att också informella insatser är betydelsefulla för området, är även sådana av intresse, liksom insatser av svenska organisationer utanför Sveriges gränser. Bidrag till temanumret kan till exempel diskutera enskilda civilsamhällesorganisationers initiativ för att stödja grupper av medborgare eller samhälleliga funktioner, men kan också handla om hur sådana organisationer omstrukturerar sin verksamhet för att möta den sociala distansering som det svenska samhället i skrivande stund uppmanas till.

Artikelmanus registreras hos Socialmedicinsk tidskrift senast 15 augusti 2020. Varje manus kommer att granskas och bedömas av forskare (peer review). 

Redaktör för temanumret är professor Magnus Karlsson, Ersta Sköndal Bräcke högskola. E-post: magnus.karlsson@esh.se

 
Publicerade: 2020-04-16
 

Nytt nummer av SMT publicerat

 

SMT nr 1, 2020: Trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård och omsorgsorganisationer

Temaredaktörer: Andrea Eriksson och Lotta Dellve

 
Publicerade: 2020-04-06
 

Erbjudande om rabatterat förköp - SMT nr 1, 2020

 
Vi håller nu på att färdigställa Socialmedicinsk tidskrift nr 1, 2020: Trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård och omsorgsorganisationer. Innan numret går till tryck har vi ett erbjudande om att förbeställa numret till ett förmånligt pris (se prislista ovan). Läs mer om numrets innehåll och hur du förbeställer nedan.  
Publicerade: 2020-03-16 Mer...
 

Temanummer 6, 2019

 

Nu har vi publicerat Socialmedicinsk tidskrift nr 6, 2019

Forskning och teori - Ett blandnummer

Redaktör: Bo J. A. Haglund

 
Publicerade: 2020-02-14
 

Erbjudande om rabatterat förköp - SMT nr 6

 
Vi håller nu på att färdigställa Socialmedicinsk tidskrift nr 6: Forskning och teori - ett blandnummer. Innan numret går till tryck har vi ett erbjudande om att förbeställa numret till ett förmånligt pris (se prislista ovan). Läs mer om numrets innehåll och hur du förbeställer nedan.  
Publicerade: 2020-02-10 Mer...
 

Temanummer 5, 2019

 

Nu har vi publicerat Socialmedicinsk tidskrift nr 5, 2019

Tema: Sjukförsäkringen i dag och i morgon - rättvisa, jämlikhet och legitimitet

Redaktörer: Christian Ståhl och Carin Nyman

 
Publicerade: 2019-12-10
 

Erbjudande om rabatterat förköp - SMT nr 5

 
Vi håller nu på att färdigställa Socialmedicinsk tidskrift nr 5: Sjukförsäkringen i dag och i morgon – rättvisa, jämlikhet och legitimitet. Innan numret går till tryck har vi ett erbjudande om att förbeställa numret till ett förmånligt pris (se prislista ovan). Läs mer om numrets innehåll och hur du förbeställer nedan.  
Publicerade: 2019-11-28 Mer...
 

Temanummer 4, 2019

 

Nu har vi publicerat Socialmedicinsk tidskrift nr 4, 2019

Tema: Mäns våld mot kvinnor - nationellt och globalt

Redaktör: Bjarne Jansson

 
Publicerade: 2019-10-09
 

Temanummer 3, 2019

 

 Nu har vi publicerat Socialmedicinsk tidskrift nr 3, 2019 

Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser

Redaktör: Bo JA Haglund

 
Publicerade: 2019-06-04 Mer...
 

Temanummer 2, 2019

 

Nu har vi publicerat Socialmedicinsk tidskrift nr 2, 2019.

Tema: Hälsa är konst

Redaktör: Ann Magnusson

 
Publicerade: 2019-05-22
 

Temanummer 3, 2018

 
Idag har vi publicerat Socialmedicinsk tidskrift nr 3/2018, Tema: Tillit mellan människor.  
Publicerade: 2018-09-21 Mer...
 

CALL FOR PAPERS – KLIMATKRISEN OCH DE NYA BERÄTTELSERNA

 
Välkommen att skicka in en vetenskaplig artikel till temanumret "Klimatkrisen och de nya berättelserna". Temaredaktör är professor Bo JA Haglund, chefredaktör för Socialmedicinsk tidskrift. Deadline: 14 december 2018.  
Publicerade: 2018-09-12 Mer...
 

SMT informerar om ny integritetspolicy i enlighet med GDPR

 

I morgon träder den nya lagen om dataskydd (GDPR) i kraft. Vi är angelägna om att hantera våra registrerade läsares och skribenters personuppgifter korrekt och har därför upprättat ett dokument för vilka rutiner vi har för att samla in, använda och lagra personuppgifter.

 
Publicerade: 2018-05-24 Mer...
 

Sommarhälsning och utlysning av medel för alkoholforskning

 

En sommarhälsning från redaktionen och information om utlysning av medel för alkoholforskning från Systembolagets Alkoholforskningsråd.

 
Publicerade: 2018-05-17 Mer...
 

CALL FOR PAPERS - FOLKHÄLSA OCH CIVILSAMHÄLLE

 
Välkommen att skicka in en vetenskaplig artikel till temanumret "Folkhälsa och civilsamhälle". Temaredaktör är Magnus Karlsson, Ersta Sköndal Bräcke högskola. Deadline: 21 augusti 2018.  
Publicerade: 2018-03-06 Mer...
 

Temanummer 1, 2018

 

Nummer 1, 2018, är ett blandnummer som bl.a. innehåller inkomna forskningsartiklar, debattartiklar och sammanfattingar av nya avhandlingar.

Temaredaktör är Bo JA Haglund.

 
Publicerade: 2018-02-27 Mer...
 

Temanummer 6, 2017

 

Nummer 6, 2017, är ett temanummer om professor Hans Rosling.

Temaredaktör är Bo JA Haglund.

 
Publicerade: 2018-01-18 Mer...
 

Temanummer 5, 2017

 

Nummer 5, 2017, är ett blandnummer som bl.a. innehåller artiklar om studier om flyktingars situation.

Temaredaktör är Bo JA Haglund.

 
Publicerade: 2017-11-14 Mer...
 

Temanummer 4, 2017

 

Nummer 4, 2017, har temat Barn i risk - kunskap från ett utvecklingsarbete.

Temaredaktör är Birthe Hagström.

 
Publicerade: 2017-11-13 Mer...
 

Temanummer 3, 2017

 

Nummer 3, 2017, har temat Folkhälsoutbildningar i Sverige.

Redaktör är Per Tillgren.

 
Publicerade: 2017-07-10 Mer...
 

Temanummer 2, 2017

 
Nummer 2 2017 "Tema: Hälsofrämjande hälso- och sjukvård" är nu publicerat.

Redaktör för numret är Margareta Kristenson.
 
Publicerade: 2017-05-25 Mer...
 

Temanummer 1, 2017

 
Nummer 1 2017 "Tema: Integrativ hälso- och sjukvård med fokus på Vidarkliniken" är nu publicerat.

Redaktörer för numret är Torkel Falkenberg, David Finer och Bo J A Haglund.
 
Publicerade: 2017-03-29 Mer...
 

Temanummer 6, 2016

 
Nummer 6 2016 "Forskning och teori: Ett blandnummer" är nu publicerat.

Redaktör för numret är Bo J A Haglund.
 
Publicerade: 2017-01-24 Mer...
 

Temanummer 5, 2016

 

Nummer 5 2016 "Tema: Arbete för jämlik hälsa" är nu publicerat.

Redaktörer för numret är Göran Henriksson, Anna Balkfors, Bo J A Haglund.
 
Publicerade: 2016-10-25 Mer...
 

Temanummer 4, 2016

 

Nummer 4 2016 "Tema: Medan livet går förbi  – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk
encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom)" är nu publicerat.

Redaktörer för numret är Kerstin Heiling, Lisa Forstenius, Bo J A Haglund.
 
Publicerade: 2016-09-28 Mer...
 

Temanummer 3, 2016

 

Nummer 3 2016 "Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniorar" är nu publicerat. Den tryckta versionen kommer ut i mitten av juli.

Redaktörer för numret är Katarina Bernhardsson och Kristofer Hansson.
 
Publicerade: 2016-07-09 Mer...
 

Nummer 2, 2016

 

Nummer 2 2016, "Forskning och teori – ett blandnummer", är nu publicerat och utgivet.

Redaktör för numret är Bo J A Haglund.
 
Publicerade: 2016-05-30 Mer...
 

Temanummer 1, 2016

 

Nummer 1 2016, "Ensamkommande flyktingbarn och unga. Om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar", är nu publicerat och utgivet.

Redaktör för numret är Solvig Ekblad.
 
Publicerade: 2016-03-15 Mer...
 

Temanummer 6, 2015

 

Nummer 6 2015, "Etik och politik i epidemibekämpning", är nu publicerat och utgivet.

Redaktör för numret är Motzi Eklöf.

 
Publicerade: 2016-02-13 Mer...
 

Nummer 5, 2015

 

Nummer 5 2015, "Forskning och teori – ett blandnummer", är nu publicerat och utgivet.

Redaktör för numret är Bo J A Haglund

 
Publicerade: 2016-01-27 Mer...
 

Temanummer 4, 2015

 

Temanummer 4 2015, "Tema: Missbruk 2015", är nu publicerat och utgivet.

Temaredaktör för numret är Jan Halldin och Gunnar Ågren.

 
Publicerade: 2015-12-14 Mer...
 

Hjälp Socialmedicinsk tidskrift att samla in pengar till barn på flykt!

 

Just nu är 30 miljoner barn på flykt i världen. Många flyr krigszonerna i bland annat Syrien, Jemen och Irak. Socialmedicinsk tidskrift vill stötta UNICEF som genomför omfattande katastrofinsatser och ser till att barnen får stöd och hjälp i de krigshärjade länderna, i flyktinglägren och på flyktvägen.

Socialmedicinsk tidskrift har därför utförsäljning av utvalda nummer (2011-2014) och skänker 25 kr/tidskrift till hjälporganisationen UNICEF. Klicka på "Mer..." för att läsa hela inlägget och hur du går tillväga.

 
Publicerade: 2015-09-16 Mer...
 

Temanummer 3, 2015

 

Temanumret 3 2015, Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri, är nu publicerat och utgivet.

Temaredaktör för numret är Bo J A Haglund och Hans Swärd

 
Publicerade: 2015-08-10 Mer...
 

Temanummer 2, 2015

 

Temanumret 2 2015, Vård på olika villkor – lärande för en jämlik primärvård, är nu publicerat och utgivet.

Temaredaktör för numret är Per Tillgren tillsammans med Sharareh Akhavan, Osman Aytar, Lennart Bogg och Anne Söderlund.

 
Publicerade: 2015-06-25 Mer...
 

Temanummer 1, 2015

 

Temanumret 1 2015, som handlar om kultur och kontext vid psykiatrisk diagnostik, är nu publicerat och utgivet.

Temaredaktörer för numret är Maria Sundvall och Sofie Bäärnhielm.

 
Publicerade: 2015-04-08 Mer...
 

Temanummer 6, 2014

 

Temanumret 6 2014 handlar om genus och alkohol och är nu publicerat och utgivet.

Temaredaktörer för numret är Fredrik Spak och Kristina Berglund.

 
Publicerade: 2015-02-12 Mer...
 

Temanummer 5, 2014

 

Temanumret 5 2014 handlar om Malmökommissionen och är nu publicerat och utgivet.

Temaredaktörer för numret är Andreas Vilhelmsson och Per-Olof Östergren.

 
Publicerade: 2014-12-18 Mer...
 

Nummer 4, 2014

 
Nummer 4 2014 är nu publicerat och utgivet.  
Publicerade: 2014-11-09 Mer...
 

Temanummer 3, 2014

 

Temanumret 3 2014 handlar om Sociala investeringar och är nu publicerat och utgivet.

Temaredaktör för numret är Sara Lindeberg

 
Publicerade: 2014-09-09 Mer...
 

Temanummer 2, 2014

 

I det här numret ”Se mig – också! Om särbegåvades utsatthet” fortsätter vi att belysa en annan grupps utsatthet i det svenska samhället.

Temaredaktör för numret är Anita Kullander och Roland S Persson.

Numret är nu publicerat och utgivet.

 
 
Publicerade: 2014-06-18 Mer...
 

Temanummer 1, 2014

 

Nu är första temanumret för 2014 publicerat och utgivet. Temanumret handlar om idéburna organisationers alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-förebyggande arbete (ANDT).

Temaredaktör för numret är Charli Eriksson.

 
Publicerade: 2014-04-09 Mer...
 

Temanummer 6, 2013

 

Temanummer 6, 2013 handlar Ledarskap, interventioner och hälsa. Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser. Temaredaktör för numret är Andrea Eriksson.

Numret är nu publicerat och utgivet.

 
Publicerade: 2014-02-04 Mer...
 

Temanummer 5, 2013

 

Temanummer 5, 2013 handlar om unga vuxna utan utbildning - en högriskgrupp i dagens kunskapssamhälle. Temaredaktör för numret är Sven Bremberg.

Numret är nu publicerat och utgivet.

 
Publicerade: 2013-11-20 Mer...
 

Temanummer 4, 2013

 

Temanummer 4, 2013 handlar om förskolans utemiljö och dess hälsoaspekter. Temaredaktör för numret är Cecilia Boldemann.

Numret är nu publicerat och utgivet.
 
Publicerade: 2013-10-08 Mer...
 

Temanummer 3, 2013

 

Temanummer 3, 2013 handlar om ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser. Temaredaktör för numret är Ylva Ginsberg och Bo Haglund.

Numret är nu publicerat och utgivet.
 
Publicerade: 2013-06-16 Mer...
 

Temanummer 2, 2013

 

Temanummer 2, 2013 handlar om socialt hållbar utveckling med fokus på empati, compassion och alturism. Temaredaktör för numret är Walter Osika.

Numret är nu publicerat och utgivet.
 
Publicerade: 2013-04-12 Mer...
 

Temanummer 1, 2013

 

Temanummer 1, 2013 handlar avancerad sjukvård i hemmet. Temaredaktör för numret är Bo Haglund.

Numret är nu publicerat och utgivet.
 
Publicerade: 2013-03-09 Mer...
 

Temanummer 6, 2012

 

Temanummer 6, 2012 handlar om trafikmedicin och nollvision. Temaredaktör för numret är Jörgen Lundälv.

Numret är nu publicerat och utgivet.

 
Publicerade: 2013-01-16 Mer...
 

Temanummer 4-5, 2012

 
Temanummer 4-5, 2012 är ett dubbelnummer om socialt kapital och hälsa. Temaredaktör för numret är Martin Lindström  
Publicerade: 2012-11-16 Mer...
 

Temanummer 3, 2012

 

Temanummer 3, 2012 handlar om natur och hälsa och temaredaktör för numret är Matilda Annerstedt.

Numret är nu publicerat och utgivet.

 
Publicerade: 2012-10-24 Mer...
 

Temanummer 2, 2012

 

Temanummer 2, 2012 invandrares hälsa och möten med den svenska hälso- och sjukvården. Temaredaktör för numret är Ragnar Westerling.

Numret är nu publicerat och utgivet.
 
Publicerade: 2012-07-15 Mer...
 

CALL FOR PAPERS - TRAFIKSÄKERHET

 
Du välkomnas att skicka in en vetenskaplig artikel till temanumret om trafiksäkerhet.  
Publicerade: 2012-05-22 Mer...
 

Temanummer 1, 2012

 

Temanummer 1, 2012 handlar om medicinhistoria i social belysning. Temaredaktörer för numret är Peter M Nilsson och Nils Hansson.

Numret är nu publicerat och utgivet.

 
Publicerade: 2012-05-18 Mer...
 

Skriv en bokrecension

 

Du vet väl att du kan recensera en bok i smt? Gå in på bokrecensioner och maila sedan till redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se vilken bok du är intresserad av samt adress så skickar vi boken till dig. Boken får du som tack för att du skriver recensionen.  

 
Publicerade: 2012-03-06
 

Temanummer 6, 2011

 

Temanummer 6, 2011 handlar om psykiatrin i samhällets förändringsvindar. Temaredaktör för numret är Maria Sundvall.

Numret är nu publicerat och utgivet.
 
Publicerade: 2012-01-13 Mer...
 

Temanummer 5, 2011

 

Temanummer 5, 2011 handlar om sjukskrivning, arbetsförmåga och arbete. Temaredaktör för numret är Elsy Söderberg.

Numret är nu publicerat och utgivet.
 
Publicerade: 2011-09-13 Mer...
 

Temanummer 4, 2011

 

Temanummer 4, 2011 handlar om sociala skillnader i hälsa. Temaredaktör för numret är Karin Melinder.

Numret är nu publicerat och utgivet.
 
Publicerade: 2011-08-18 Mer...
 

Temanummer 3, 2011

 

Temanummer 3, 2011 handlar om etnologi och medicin. Temaredaktörer för numret är Gabriella Nilsson och Kristofer Hansson.

Numret är nu publicerat och utgivet.
 
Publicerade: 2011-07-18 Mer...
 

Temanummer 2, 2011

 

Temanummer 2, 2011 handlar om familjecentraler. Temaredaktör för numret är Agneta Abrahamsson och Vibeke Bing.

Numret är nu publicerat och utgivet.

 
Publicerade: 2011-06-20 Mer...
 

Temanummer 1, 2011

 

Temanummer 1, 2011 ”Socialmedicin för säkerhets skull” presenteras olika perspektiv på säkerhetsarbete och skadeprevention. Temaredaktör för numret är Bjarne Jansson.

Numret är nu publicerat och utgivet.

 
Publicerade: 2011-05-02 Mer...
 

Temanummer 5-6, 2010

 

Temanummer 5-6, 2010 är ett dubbelnummer till minne av Ragnar Berfenstam. Temaredaktör för numret är Björn Smedby.

Numret är nu publicerat och utgivet.

 
Publicerade: 2011-03-15 Mer...
 

Temanummer 4, 2010

 

Temanummer 4, 2010 handlar om vård och stöd i vård.

Numret är nu publicerat och utgivet.

 

 
Publicerade: 2011-02-23 Mer...
 

Temanummer 3, 2010

 

Temanummer 3, 2010 handlar om hälsosamt åldrande. Temaredaktör för numret är Anita Larsson.

Numret är nu publicerat och utgivet.

 
Publicerade: 2010-11-09 Mer...
 

Försenad utgivning av temanummer 3, 2010

 

Temanummer 3 om äldres hälsa har på grund av olika omständigheter blivit försenat. Utgivningen som tidigare planerades till augusti har blivit framflyttad till oktober.

Vi ber om ursäkt till alla som väntar på nummer 3 och hoppas att ni har överseende med den försenade utgivningen.

 
Publicerade: 2010-09-21 Mer...
 

Motskrift från Svenskt Näringsliv om vårdens villkor – debatt på Newsmill

 

Temanumret ”Vård på lika villkor - drivkrafter och motkrafter” skrivet av Göran Dahlgren har väckt så stort intresse att Svenskt Näringsliv tagit fram en "motskrift".

”Motskriften” kommer tillsammans med ett inlägg av Göran Dahlgren att inleda ett öppet vårdpolitiskt seminarium på Newsmill (www.newsmill.se) som startar onsdagen den 8 september.

 
Publicerade: 2010-09-13 Mer...
 

Temanummer 3, 2010 om Äldres hälsa

 

Manusstopp för temanummer 3, 2010 om Äldres hälsa har nu passerats. Vi tackar författarna som inkommit med bidrag och påbörjar nu processen med att granska och sätta dessa manus.

 
Publicerade: 2010-05-24 Mer...
 

Temanummer 2, 2010

 

Temanummer 2, 2010 handlar om Kultur och hälsa. Temaredaktör för numret är Töres Theorell.

Numret är nu publicerat och utgivet.

 
Publicerade: 2010-04-21 Mer...
 

Temanummer 1, 2010

 

Temanummer 1, 2010 handlar om Vård på lika villkor - drivkrafter och motkrafter.

Numret beräknas finnas hos våra prenumeranter och tillgängligt på hemsidan i slutet av nästa vecka.

 
Publicerade: 2010-04-21 Mer...
 

Temanummer 6, 2009

 
Temanummer 6, 2009 om Försäkringsmedicin, - i gränssnittet mellan medicin och försäkring finns nu tillgängligt under "Senaste".  
Publicerade: 2010-01-26 Mer...
 

Välkomna till vår nya hemsida!

 
Socialmedicinsk tidskrift (smt) har genomgått en “makeover” under denna höst och idag kommer redaktionen att presentera en uppsättning av nya elektroniska tjänster för författare och användare. Bland de mest uppseendeväckande är smt’s introduktion av en nätbaserad upplaga av tidskriften.  
Publicerade: 2009-12-06 Mer...
 

Temanummer 5, 2009

 
Temanummer 5 har nu publicerats och finns tillgängligt under "senaste" på hemsidan.  
Publicerade: 2009-10-30 Mer...
 

Temahäfte 4

 
Temanummer 4, 2009 om Suicidprevention och trygghet kommer ges ut lagom till den internationella dagen för suicidprevention den 10 september.
 
Publicerade: 2009-08-10 Mer...
 
1 - 79 av 79 komponeneter
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!