Meddelanden

CALL FOR PAPERS

April 16, 2020

Temanumret ”Corona och det civila samhället” i Socialmedicinsk tidskrift, med planerad utgivning i november 2020, fokuserar det civila samhällets roll i den uppkomna Corona-krisen och dess följder.
Hit välkomnas nu i första hand texter med en vetenskaplig ambition och med huvudsaklig grund i systematiserade faktiska omständigheter (empiri) eller teoretisk analys. 

Temanumret förväntas framför allt innehålla texter om aktiviteter och initiativ inom det svenska organiserade civila samhället i relation till Corona-krisen, men då vi vet att också informella insatser är betydelsefulla för området, är även sådana av intresse, liksom insatser av svenska organisationer utanför Sveriges gränser. Bidrag till temanumret kan till exempel diskutera enskilda civilsamhällesorganisationers initiativ för att stödja grupper av medborgare eller samhälleliga funktioner, men kan också handla om hur sådana organisationer omstrukturerar sin verksamhet för att möta den sociala distansering som det svenska samhället i skrivande stund uppmanas till.

Artikelmanus registreras hos Socialmedicinsk tidskrift senast 15 augusti 2020. Varje manus kommer att granskas och bedömas av forskare (peer review). 

Redaktör för temanumret är professor Magnus Karlsson, Ersta Sköndal Bräcke högskola. E-post: magnus.karlsson@esh.se

Läs mer om CALL FOR PAPERS

Hjälp Socialmedicinsk tidskrift att samla in pengar till barn på flykt!

September 16, 2015

Just nu är 30 miljoner barn på flykt i världen. Många flyr krigszonerna i bland annat Syrien, Jemen och Irak. Socialmedicinsk tidskrift vill stötta UNICEF som genomför omfattande katastrofinsatser och ser till att barnen får stöd och hjälp i de krigshärjade länderna, i flyktinglägren och på flyktvägen.

Socialmedicinsk tidskrift har därför utförsäljning av utvalda nummer (2011-2014) och skänker 25 kr/tidskrift till hjälporganisationen UNICEF. Klicka på "Mer..." för att läsa hela inlägget och hur du går tillväga.

Läs mer om Hjälp Socialmedicinsk tidskrift att samla in pengar till barn på flykt!

Temanummer 2, 2015

June 25, 2015

Temanumret 2 2015, Vård på olika villkor – lärande för en jämlik primärvård, är nu publicerat och utgivet.

Temaredaktör för numret är Per Tillgren tillsammans med Sharareh Akhavan, Osman Aytar, Lennart Bogg och Anne Söderlund.

Läs mer om Temanummer 2, 2015

Temanummer 2, 2014

June 18, 2014

I det här numret ”Se mig – också! Om särbegåvades utsatthet” fortsätter vi att belysa en annan grupps utsatthet i det svenska samhället.

Temaredaktör för numret är Anita Kullander och Roland S Persson.

Numret är nu publicerat och utgivet.

 

Läs mer om Temanummer 2, 2014

Skriv en bokrecension

March 6, 2012

Du vet väl att du kan recensera en bok i smt? Gå in på bokrecensioner och maila sedan till redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se vilken bok du är intresserad av samt adress så skickar vi boken till dig. Boken får du som tack för att du skriver recensionen.  

Läs mer om Skriv en bokrecension

Motskrift från Svenskt Näringsliv om vårdens villkor – debatt på Newsmill

September 13, 2010

Temanumret ”Vård på lika villkor - drivkrafter och motkrafter” skrivet av Göran Dahlgren har väckt så stort intresse att Svenskt Näringsliv tagit fram en "motskrift".

”Motskriften” kommer tillsammans med ett inlägg av Göran Dahlgren att inleda ett öppet vårdpolitiskt seminarium på Newsmill (www.newsmill.se) som startar onsdagen den 8 september.

Läs mer om Motskrift från Svenskt Näringsliv om vårdens villkor – debatt på Newsmill