Meddelanden

Call for papers - Fattigdom i välfärdsstaten

January 13, 2022

Temanumret Fattigdom i välfärdsstaten i Socialmedicinsk tidskrift, med planerad utgivning i augusti 2022, fokuserar frågor kring hur fattigdom i Sverige tar sig uttryck och kan förstås. Till numret välkomnas i första hand texter med en vetenskaplig ambition och med huvudsaklig grund i systematiserade faktiska omständigheter (empiri) eller teoretisk analys.

Läs mer om Call for papers - Fattigdom i välfärdsstaten