Ragnar Berfenstam – socialpediatriska pionjärinsatser och forskningens senare utveckling

Claes Sundelin, Dagmar Lagerberg

Sammanfattning


Artikeln redogör för Ragnar Berfenstams tidiga socialpediatriska insatser med exempel från forskning om social utsatthet och barns välfärd. Bland de ämnen som tidigt engagerade honom fanns ogifta mödrars situation, barns villkor i vid bemärkelse samt vitalstatistik och välfärdsfrågor. I artikeln framhålls vidare hans medverkan i den första svenska utredningen om barnmisshandel. På denna grundval tecknas en kortfattad översikt av den socialpediatriska forskningens vidare utveckling och några av de problem som är centrala i dagens kunskapsbildning.


Nyckelord


barnvälfärd; barnmisshandel; social pediatrik: social utsatthet: viktig statistik

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!