Så fruktansvärt onödigt! Om Ragnar Berfenstam och kampen mot barnolycksfall

Lars H Gustafsson

Sammanfattning


Ragnar Berfenstam var från början barnläkare och kom att bli en av förgrundsgestalterna inom svensk socialpediatrik. Ett av hans huvudintressen var förebyggandet av barnolycksfall. Tillsammans med barnkirurgen Theodor Ehrenpreis och administratören Ulla Bonde tog han 1954 initiativet till bildandet av Samarbetskommittén mot barnolycksfall, som var verksam fram till 1980, då uppgifterna övertogs av det nybildade Barnmiljörådet. Under dessa drygt 25 år lades grunden för ett framgångsrikt förebyggande arbete på nationell nivå, ett arbete som också vann internationellt erkännande. Lars H Gustafsson, en av Ragnar Berfenstams närmaste medarbetare under 1970-talet, tecknar här ett personligt färgat porträtt av sin forne handledare med tonvikt på hans insatser för att förebygga barnolycksfall. 


Nyckelord


barnolycksfall, Samarbetskommittén mot barnolycksfall, Lekmiljörådet, Barnmiljörådet, Roy Andersson

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!