Understanding the educational gradient in Mortality

Olof Östergren

Sammanfattning


Individer med universitetsexamen ­lever i genomsnitt längre än de med gymnasieutbildning vilka i sin tur lever längre än individer med grundskoleutbildning. Skillnader i dödlighet kan observeras över hela utbildningsfördelningen och man kan tala om en utbildningsgradient i dödlighet. Avhandlingens samman­fogar teori och empirisk forskning från en rad vetenskap-liga discipliner och ämnar därmed bidra till en helhetsbild de processer som skapar, upprätthåller och förändrar utbildningsgradienten i dödlighet.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!