Min vän Hans Rosling

Hans Wigzell

Sammanfattning


Hans Wigzell lärde känna Hans Rosling när denne kom till KI år 1997. Under de kommande drygt tjugo åren utvecklades deras arbetsrelation till en vänskap. Här skildras bland annat Hans Roslings frustration över KIs byråkrati i samband med hans forskning i Moçambique, utvecklandet av bubbelstatistiken, grundandet av Gapminder och presentationerna som gjorde Hans Rosling till global tänkare och edutainer. Med sin forskningsexpertis inom immunologi och tumörbiologi blev också Hans Wigzell en samtalspartner kring behandlingsmetoder när Hans Roslings hälsa började svikta och var den som skötte arrangemangen kring begravningen och minnesstunden på KI.


Nyckelord


Hans Rosling;Hans Wigzell;vänskap;Gapminder;Mocambique;tumörbiologi;immunologi;cancer

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!