Personcentrerad vård på mediernas dagordning

Ann-Sofie Magnusson

Sammanfattning


I artikeln undersöks förekomst av personcentrerad vård i svenska medier och detta jämförs med andra begrepp som lyfter den unika individen och personens ställning i mötet med hälso- och sjukvård.

En utgångspunkt är att människor kan komma i kontakt med samhällsfrågor genom egen erfarenhet, andras berättelser eller via medierna. En annan är att medier påverkar människor genom vilka samhällsfrågor som kommer upp på dagordningen. De samhällsfrågor som kommer på mediernas dagordning tenderar människor att se som viktiga.

Resultaten, som bygger på förekomst i databasen Mediearkivet/Retriever, visar att personcentrerad vård förekommer första gången 2009 och sedan har ökat i förekomst såväl i tryckt press som på svensk webb. Effekter undersöks inte men diskuteras.


Nyckelord


Personcentrerad vård; dagordningsforskning; medieagenda

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!